Tuesday, December 4, 2012

รายการคำที่กำหนดเอง (Custom Dictionary) และรายการคำแก้ไขทันที (Instant Correction)

ปกติเมื่อ RightLang เรียนรู้คำใหม่ โปรแกรมจะแจ้งว่าคำนั้นถูกเพิ่มเข้าพจนานุกรม โดยพจนานุกรมในที่นี้หมายถึง รายการคำที่กำหนดเอง (Custom Dictionary) นั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมี รายการคำแก้ไขทันที (Instant Correction) ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดคำเพิ่มได้ และเนื่องจากมีผู้ใช้ท่านหนึ่งถามมาว่ามันแตกต่างกันอย่างไร จึงถือโอกาสชี้แจงไว้ ณ ที่นี้ครับ

ปกติแล้วการตรวจจับข้อผิดพลาดของ RightLang จะต้องรอผู้ใช้พิมพ์ข้อความไป 3 ตัวอักษรเป็นอย่างน้อย หากค้นในพจนานุกรมและรายการคำที่กำหนดเอง (Custom Dictionary) แล้วตรงกับคำในอีกภาษาหนึ่ง และห่างกับคำในภาษาที่เลือกอยู่จนเกินกว่าจะเป็นการพิมพ์ผิด โปรแกรมก็จะทำการแก้ไขให้โดยอัตโนมัติครับ

ส่วนคำในรายการคำแก้ไขทันที (Instant Correction) หากพิมพ์ในอีกภาษาหนึ่ง จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคำนั้นทันทีโดยไม่คำนึงถึงจำนวนตัวอักษรที่พิมพ์ไป ตัวอย่างเช่น หากเพิ่มคำว่า so ไปในรายการ เมื่อพิมพ์ หน แม้ว่าจะยังไม่ถึง 3 ตัวอักษร โปรแกรมก็จะเปลี่ยนเป็น so ให้ทันที อย่างไรก็ตามหากพิมพ์ต่อไปเป็น soyd โปรแกรมก็จะเปลี่ยนให้เป็นคำว่า หนัก ให้ตามปกติครับ

No comments:

Post a Comment