คุณสมบัติ

คุณสมบัติของโปรแกรม
 • ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อความผิดภาษาโดยอัตโนมัติ
 • แก้ไขข้อความได้ถูกต้อง (ตัวอย่าง: ถ้าพิมพ์ ไ้ฟะ ใน Microsoft Word จะเป็น ฟะ สามารถแก้เป็น what ได้)
 • ตรวจจับข้อผิดพลาดสำหรับคำที่เกิดจากการผสมคำในภาษาไทย   
 • ตรวจจับข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ตัวเลขผิดภาษา (ตัวอย่าง: ๅ/-ภถ แก้เป็น 12345)
 • ตรวจจับข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อความที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย ", ', (, [, { (ตัวอย่าง: Wmflv[W เป็น "ทดสอบ")
 • แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาด 
 • เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเข้าพจนานุกรมของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกคำศัพท์ที่เพิ่งเรียนรู้  
 • สลับภาษาข้อความปัจจุบันด้วยปุ่ม Shift-Backspace
 • สลับภาษาข้อความที่เลือกด้วยปุ่ม Shift-Caps Lock
 • ปิด/เปิด การแก้ไขข้อความแบบอัตโนมัติด้วยปุ่ม Ctrl-Caps Lock
 • สามารถเริ่มโปรแกรมเมื่อเริ่มวินโดวส์ได้
 • หน้าต่างสำหรับเรียกดูและแก้ไขพจนานุกรมของผู้ใช้ได้โดยง่าย
 • เปิด/ปิดการใช้งาน RightLang ร่วมกับโปรแกรมที่กำหนด
 • ตรวจสอบการปรับปรุงโปรแกรมรุ่นใหม่

เสนอคุณสมบัติใหม่ได้ที่ http://www.rightlang.com/feedback