Saturday, December 8, 2012

RightLang for Mac 1.0.2 รองรับ Dvorak และ PattaChote

RightLang for Mac เวอร์ชัน 1.0.2 มีการปรับปรุงแก้ไขหลัก ๆ ดังนี้ครับ
  • รองรับ keyboard layout ภาษาไทย/อังกฤษ เพิ่มเติม ได้แก่ Thai PattaChote, Dvorak และ UK/Australian/Canadian English
  • เปลี่ยนไอคอนของ Menu Bar เป็นแบบไม่มีสี เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ใช้เกินไป
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในการสั่งแก้ไขด้วยตนเองและการจดจำคำเมื่อผู้ใช้พิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยการใช้ Caps Lock ในขณะที่เลือก keyboard layout ภาษาไทย

Tuesday, December 4, 2012

รายการคำที่กำหนดเอง (Custom Dictionary) และรายการคำแก้ไขทันที (Instant Correction)

ปกติเมื่อ RightLang เรียนรู้คำใหม่ โปรแกรมจะแจ้งว่าคำนั้นถูกเพิ่มเข้าพจนานุกรม โดยพจนานุกรมในที่นี้หมายถึง รายการคำที่กำหนดเอง (Custom Dictionary) นั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมี รายการคำแก้ไขทันที (Instant Correction) ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดคำเพิ่มได้ และเนื่องจากมีผู้ใช้ท่านหนึ่งถามมาว่ามันแตกต่างกันอย่างไร จึงถือโอกาสชี้แจงไว้ ณ ที่นี้ครับ

ปกติแล้วการตรวจจับข้อผิดพลาดของ RightLang จะต้องรอผู้ใช้พิมพ์ข้อความไป 3 ตัวอักษรเป็นอย่างน้อย หากค้นในพจนานุกรมและรายการคำที่กำหนดเอง (Custom Dictionary) แล้วตรงกับคำในอีกภาษาหนึ่ง และห่างกับคำในภาษาที่เลือกอยู่จนเกินกว่าจะเป็นการพิมพ์ผิด โปรแกรมก็จะทำการแก้ไขให้โดยอัตโนมัติครับ

ส่วนคำในรายการคำแก้ไขทันที (Instant Correction) หากพิมพ์ในอีกภาษาหนึ่ง จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคำนั้นทันทีโดยไม่คำนึงถึงจำนวนตัวอักษรที่พิมพ์ไป ตัวอย่างเช่น หากเพิ่มคำว่า so ไปในรายการ เมื่อพิมพ์ หน แม้ว่าจะยังไม่ถึง 3 ตัวอักษร โปรแกรมก็จะเปลี่ยนเป็น so ให้ทันที อย่างไรก็ตามหากพิมพ์ต่อไปเป็น soyd โปรแกรมก็จะเปลี่ยนให้เป็นคำว่า หนัก ให้ตามปกติครับ