Wednesday, September 28, 2011

RightLang 1.1

RightLang รุ่น 1.1.4284 ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่หลัก ๆ ดังนี้
  • รองรับการตรวจจับคำผสมในภาษาไทย เช่น wx,k เปลี่ยนเป็น ไปมา (จากคำในพจนานุกรมสองคำคือ ไป + มา)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมให้เร็วยิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงเมนูและการแสดงผลต่าง ๆ เป็นภาษาไทย (ผู้ใช้ยังคงปรับการแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ "การตั้งค่า")
  • เพิ่มการตั้งค่าสำหรับ รายการคำแก้ไขทันที (Instant Correction) เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำในรายการนี้ในอีกภาษาหนึ่ง โปรแกรมจะทำการแก้ไขให้ทันทีโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไข (เช่น จำนวนตัวอักษรน้อยเกินไป)
  • ปรับปรุงการทำงานของ การแก้ไขข้อความที่เลือก (Shift + Caps Lock)
    สามารถหยุดการใช้งานของโปรแกรมชั่วคราวได้
  • ปรับปรุงการตั้งค่าการทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น