ร่วมพัฒนา RightLang

คุณสามารถช่วยปรับปรุง RightLang ด้วยการ แจ้งข้อผิดพลาดที่พบ / เสนอคุณสมบัติใหม่  ได้ที่ http://www.rightlang.com/feedback หรือผ่านทางอีเมล์ที่ rightlang@gmail.com

ขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลและความคิดเห็นครับ :)