Monday, December 26, 2011

ปัญหาการจดจำคำโดยอัตโนมัติระหว่างการเล่นเกม

มีผู้ใช้หลายท่านได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม RightLang ขณะเล่นเกมที่มีการควบคุมด้วยคีย์บอร์ด เช่น การกดปุ่ม W A S D และ Space Bar เพื่อบังคับทิศทาง หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีการใช้งานคีย์บอร์ดในลักษณะเดียวกัน โดย RightLang จะจดจำการกดปุ่มควบคุมเหล่านั้นเพิ่มเข้าไปในรายการคำที่กำหนดเอง (Custom Dictionary) ด้วย นาน ๆ เข้า รายการคำที่กำหนดเองก็จะเต็มไปด้วยคำที่ไม่มีความหมาย ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเป็นเกมหรือโปรแกรมที่ไม่ได้ทำงานแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen) ก็จะทำให้ผู้ใช้ถูกรบกวนด้วยบอลลูนแจ้งเตือนจากโปรแกรม RightLang เมื่อเกิดการจำคำใหม่

ก่อนอื่นต้องขออธิบายกฎเกณฑ์ในการจดจำคำใหม่ของโปรแกรม RightLang ก่อนครับ โดยจะแบ่งออกเป็นสองกรณีดังนี้
 • โปรแกรมจดจำคำทุกคำที่ไม่มีอยู่แล้วในพจนานุกรม ในขณะที่ผู้ใช้พิมพ์ เช่น Please learn this word, Dovahkiin. คำว่า Dovahkiin จะถูกเพิ่มเข้าไปหลังจากเริ่มคำใหม่ (มีการพิมพ์คั่นด้วยช่องว่างแล้วเริ่มพิมพ์คำถัดไป) กรณีนี้จะเกิดขึ้นกับการพิมพ์ข้อความในภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • โปรแกรมจดจำคำเมื่อผู้ใช้กดปุ่มลัด Shift + Backspace เพื่อให้ RightLang แก้ไขข้อผิดพลาดให้ เช่น พิมพ์ ga:[6U8 แล้วกด Shift + Backspace จะได้คำว่า เฟซบุ๊ค โดยโปรแกรมจะจำคำนี้เพิ่มเข้าไปด้วย กรณีนี้ใช้ได้กับทั้งสองภาษา
จากกฎข้อแรกจะเห็นว่าหากเป็นเกมที่มีการใช้ปุ่ม Space Bar, Tab, Enter ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มคำใหม่ได้ถ้า RightLang ทำงานอยู่ในโหมดอัตโนมัติซึ่งในขณะนี้ยังไม่ฉลาดพอที่จะจำแนกได้ว่าตอนไหนเป็น Game Mode ครับ ดังนั้นในระหว่างที่ผมกำลังพยายามหาวิธีให้มันจำแนกได้ (ซึ่งก็ไม่รับประกันว่าจะหาได้หรือไม่) ผมขอแนะนำวิธีแก้ไขชั่วคราวสองทางเลือกดังนี้ครับ
 • เพิ่มเกมหรือโปรแกรมเข้าไปใน กฎการทำงานร่วมกัน (Application Rules) และตั้งค่าการแก้ไขเป็น ไม่ใช้งาน (Disabled Mode) หรือ โดยผู้ใช้ (Manual Mode)
 • ใช้ปุ่มลัด Ctrl + Caps Lock เพื่อเปลี่ยนการใช้งาน RightLang เป็นโหมด แก้ไขโดยผู้ใช้ (Manual Mode)

Saturday, October 22, 2011

RightLang 1.1.4312 แก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานร่วมกับ Windows ภาษาไทยและการใช้ปุ่ม Ctrl

RightLang รุ่น 1.1.4312 มีการปรับปรุงพจนานุกรมเล็กน้อยให้ทำงานได้ถูกต้องยิ่งขึ้น และมีข้อผิดพลาดสำคัญที่ได้รับแจ้งซึ่งได้แก้ไขแล้วดังนี้
 • ไม่สามารถใช้งาน RightLang บน Windows ภาษาไทยได้
 • ไม่สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+Shift สำหรับเปลี่ยนภาษา
 • การใช้งาน RightLang ทำให้ไม่สามารถกดปุ่ม Ctrl ในบางโปรแกรม (เช่น Team Fortress 2)
ขอแนะนำให้ผู้ที่ติดตั้ง RightLang รุ่นก่อนหน้าไปแล้วทำการอัพเดทเป็นรุ่นนี้ด้วยครับ

Wednesday, September 28, 2011

RightLang 1.1

RightLang รุ่น 1.1.4284 ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่หลัก ๆ ดังนี้
 • รองรับการตรวจจับคำผสมในภาษาไทย เช่น wx,k เปลี่ยนเป็น ไปมา (จากคำในพจนานุกรมสองคำคือ ไป + มา)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมให้เร็วยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงเมนูและการแสดงผลต่าง ๆ เป็นภาษาไทย (ผู้ใช้ยังคงปรับการแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ "การตั้งค่า")
 • เพิ่มการตั้งค่าสำหรับ รายการคำแก้ไขทันที (Instant Correction) เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำในรายการนี้ในอีกภาษาหนึ่ง โปรแกรมจะทำการแก้ไขให้ทันทีโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไข (เช่น จำนวนตัวอักษรน้อยเกินไป)
 • ปรับปรุงการทำงานของ การแก้ไขข้อความที่เลือก (Shift + Caps Lock)
  สามารถหยุดการใช้งานของโปรแกรมชั่วคราวได้
 • ปรับปรุงการตั้งค่าการทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

Saturday, March 12, 2011

RightLang แก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานร่วมกับ Internet Explorer

สำหรับ RightLang รุ่น 1.0.4088 นี้ ได้มีการปรับปรุงข้อผิดพลาดที่สำคัญคือ การทำงานร่วมกับ Internet Explorer ให้สามารถรองรับการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดในการป้อนข้อความบนหน้าเว็บ จากเดิมที่สามารถตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้องแค่เพียง address bar และ search bar เท่านั้น ต้องขออภัยผู้ที่ดาวน์โหลดรุ่นก่อนหน้าไปทดลองใช้ด้วยจริง ๆ ครับ ที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อน

คุณสมบัติใหม่
 • เพิ่มตัวเลือกในการติดตั้งสำหรับเริ่ม RightLang เมื่อเริ่ม Windows
 • เพิ่มการแสดงคำอธิบายสำหรับ Application Rule
ปรับปรุงข้อผิดพลาด
 • ปรับปรุงการทำงานร่วมกับ Internet Explorer ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

Monday, March 7, 2011

RightLang รุ่นใหม่ พร้อมให้ทดลองใช้แล้ว

RightLang v.1.0.4082 รุ่นทดลองใช้ตัวใหม่ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว โดยรุ่นนี้มีการปรับปรุงหลักๆ ดังนี้

คุณสมบัติใหม่
 • เพิ่มหน้าต่างสำหรับแก้ไขพจนานุกรมของผู้ใช้ (Custom Dictionary) ได้โดยง่าย
 • เพิ่มหน้าต่างสำหรับแก้ไขรูปแบบการทำงานของ RightLang ในแต่ละโปรแกรม โดยสามารถกำหนดให้ปิดการทำงาน RightLang เฉพาะบางโปรแกรมได้ด้วย
 • เพิ่มคุณสมบัติ Check for Update สำหรับตรวจสอบการปรับปรุงของ RightLang
ปรับปรุงข้อผิดพลาด
 • แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อพิมพ์ตัวเลขด้วย Numpad
 • ยกเลิกการยอมให้กดปุ่มลัดเพื่อแก้ไขข้อความหลังจากกด Enter (ทำให้เกิดการส่งข้อความซ้ำในโปรแกรมสนทนาต่างๆ เช่น Windows Live Messenger, Skype)
 • แก้ไขไอคอนของโปรแกรมเมื่อผู้ใช้เลือก Online/Offline Mode จากเมนู
 • ปรับปรุงตัวติดตั้งให้สามารถตั้งค่าโปรแกรมของ Microsoft Office เพื่อใช้งานร่วมกับ RightLang ได้ถูกต้อง

Tuesday, February 22, 2011

RightLang - โปรแกรมตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด จากการป้อนข้อความผิดภาษา

การพิมพ์ผิดภาษา หรือการป้อนข้อความโดยผู้ใช้เข้าใจว่าแป้นพิมพ์ถูกตั้งไว้เป็นภาษาหนึ่ง ในขณะที่แป้นพิมพ์ถูกตั้งเป็นภาษาอื่น เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบได้ทั่วไป ในผู้พิมพ์ที่ติดตั้งผังแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งภาษา ตัวอย่างเช่น คำว่า correct กลายเป็นคำว่า แนพพำแะ ปัญหานี้ยิ่งเกิดได้บ่อยขึ้นเมื่อผู้ใช้สลับโปรแกรมไปมาแล้วทำการป้อนข้อความ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละโปรแกรมจะเรียกใช้ผังแป้นพิมพ์ล่าสุดของมันซึ่งไม่ตรงกับภาษาที่ผู้ใช้ตั้งใจ ปัญหานี้ต่างจากการพิมพ์ผิดโดยทั่วไปเพราะจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดมากยิ่งขึ้นถ้าผู้ใช้ยังคงป้อนข้อความต่อไปโดยที่นึกว่าเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยเฉพาะการก้มหน้าก้มตาพิมพ์โดยไม่มองหน้าจอ ผู้ที่สามารถพิมพ์ได้อย่างชำนาญอาจไม่ตระหนักถึงปัญหานี้เท่าใดนัก เนื่องจากสามารถสังเกตเห็นข้อผิดพลาดในการพิมพ์เพียงไม่กี่ตัวแรก จึงลบแล้วพิมพ์ใหม่ได้ทันที อย่างไรก็ตาม ปัญหาการพิมพ์ผิดภาษานี้ก็ยังสามารถทำให้ความเร็วในการป้อนข้อความลดลง และสร้างความรำคาญแก่ผู้พิมพ์ได้

RigtLang เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่สามารถทำงานได้บน Microsoft Windows ที่ติดตั้ง Microsoft .NET Framework 2.0 ขึ้นไป รองรับการทำงานร่วมกับผังแป้นพิมพ์อังกฤษแบบ QWERTY และผังแป้นพิมพ์ไทยแบบเกษมณี โดยโปรแกรมจะคอยตรวจสิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์แล้วตัดสินว่าเกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิดภาษาหรือไม่ และทำการแก้ไขให้โดยอัตโนมัติถ้าเกิดข้อผิดพลาด RightLang รองรับความเร็วในการพิมพ์มากกว่า 100 คำต่อนาที มากถึง 200 คำต่อนาทีในกรณีทั่วไป และทำงานเมื่อจำเป็นเท่านั้นโดยไม่รบกวนการทำงานของระบบ

ดาวน์โหลด RightLang
วิธีการใช้งาน 

ตัวอย่างการใช้งาน 

Monday, February 21, 2011

RightLang - A Thai/English Keyboard Layout Mismatch Error Detection and Correction Utility

Keyboard layout mismatch error is one of common typing errors found in typists who have more than one keyboard layout installed. For instance, the word correct becomes แนพพำแะ when typed with Thai keyboard layout selected. The error occurs more often when a user switches back and forth among application programs and enters texts. This is because each program typically activates its previously used keyboard layout state which is not the same layout the user thinks it should be. Unlike mistyping, this kind of error leads to more typing errors as the typist continues to type with another language in mind, especially when using “hunt and peck” method. Skilled touch typists may have less concern on this problem because they can notice the error in the first few characters and retype them immediately. In any case, keyboard layout mismatch error can slow down typing speed and may be annoying for the typists.

RightLang is a utility program which can be run on any Microsoft Windows with Microsoft .NET Framework 2.0 or above installed. It supports English QWERTY and Thai (Kedmanee) keyboard layouts. The program monitors what the user is typing and decides whether an error caused by keyboard layout mismatch has occurred and automatically correct the error (if any). RightLang supports typing speed of over 100 words per minutes, up to 200 words per minutes on average, and works only when necessary without system interruption.


Download RightLang
How To Use