Saturday, October 22, 2011

RightLang 1.1.4312 แก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานร่วมกับ Windows ภาษาไทยและการใช้ปุ่ม Ctrl

RightLang รุ่น 1.1.4312 มีการปรับปรุงพจนานุกรมเล็กน้อยให้ทำงานได้ถูกต้องยิ่งขึ้น และมีข้อผิดพลาดสำคัญที่ได้รับแจ้งซึ่งได้แก้ไขแล้วดังนี้
  • ไม่สามารถใช้งาน RightLang บน Windows ภาษาไทยได้
  • ไม่สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+Shift สำหรับเปลี่ยนภาษา
  • การใช้งาน RightLang ทำให้ไม่สามารถกดปุ่ม Ctrl ในบางโปรแกรม (เช่น Team Fortress 2)
ขอแนะนำให้ผู้ที่ติดตั้ง RightLang รุ่นก่อนหน้าไปแล้วทำการอัพเดทเป็นรุ่นนี้ด้วยครับ