วิธีใช้

รันโปรแกรม rightlang.exe ขึ้นมา จะปรากฏไอคอน บน system tray แสดงรูปแบบการทำงานของโปรแกรม (รูปแบบเริ่มต้นคือ โหมดอัตโนมัติ)

ปุ่มลัด
 • Shift-Backspace
  เปลี่ยนภาษาข้อความที่พิมพ์อยู่ขณะนั้น
  ตัวอย่าง: ะไระะำพ + Shift+Backspacetwitter
   
 • Shift-Caps Lock
  เปลี่ยนภาษาข้อความที่เลือก
  ตัวอย่าง: เว็บไซต์ ะไระะำพ นั้น + Shift+Caps Lock → เว็บไซต์ twitter นั้น
 • Ctrl-Caps Lock
  สลับรูปแบบการทำงานระหว่างโหมดแก้ไขอัตโนมัติ (Automatic Mode) กับโหมดแก้ไขโดยผู้ใช้ (Manual Mode)