ดาวน์โหลด

RightLang for Windows

RightLang 1.1.4312 (22 ต.ค. 2554)
ถ้าไม่สามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านบนได้ กรุณาทดลองดาวน์โหลดจากลิงค์ทางเลือกต่อไปนี้: 
คุณสมบัติใหม่

รุ่นก่อนหน้า 

RightLang for Mac

RightLang for Mac 1.0.3 (2 ม.ค. 2556)
ถ้าไม่สามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านบนได้ กรุณาทดลองดาวน์โหลด
จาก Google Drive
หากใช้แล้วถูกใจ คุณสามารถซื้อรหัสลงทะเบียนได้ในราคาเพียง 50 บาท
ที่ http://www.rightlang.com/mac

รุ่นก่อนหน้า