Sunday, May 29, 2022

RightLang for Mac 1.1.0 รองรับ Apple Silicon (M1)

RightLang for Mac เวอร์ชัน 1.1.0 เป็นรุ่นที่ถูกปรับปรุงให้ทำงานร่วมกับ macOS และคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ได้ดีขึ้น โดยมีการแก้ไขหลักๆ ดังนี้ครับ
  • รองรับการทำงานร่วมกับ Apple Silicon (ตระกูล M1)
  • ปรับปรุงไอคอนสำหรับ Menu Bar ให้คมชัดขึ้นสำหรับหน้าจอความละเอียดสูง
  • ลดปัญหาการแก้ไขไม่ครบตัวอักษร (เช่น mflv[ → mfสอบ)
  • ผ่านการทดสอบร่วมกับ macOS 10.15 (Catalina) เป็นต้นไป สำหรับ macOS รุ่นก่อนหน้านั้น อาจจำเป็นต้องใช้ RightLang เวอร์ชัน 1.0.4
สามารถอัพเดทได้โดยตรงผ่านทางเมนู ตรวจสอบอัพเดท (Check for Update) หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.rightlang.com/mac/ ครับ